Puhelin
040 335 7319
Kotisivu

Yhteispalvelukeskus

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Kokeilu kestää vuoden 2015 loppuun.

Kokeilukunnat koordinoivat pitkään työttömänä olleiden palvelujen järjestämistä ja ovat keskeisesti mukan kokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien palvelutarpeiden arvioinnissa, palveluprosessien suunnittelussa ja seurannassa.